Prečo stále len malá časť spotrebiteľov nakupuje priamo cez mobil

Na jednej strane trávia spotrebitelia stále viac času na svojich telefónoch a tabletoch, než kedykoľvek predtým. Na druhej strane majú stále výhrady k nákupu online z týchto zariadení. Nedávne prieskumy zistili, že zatiaľ čo viac ako polovica spotrebiteľov uprednostňuje nakupovanie cez internet, zatiaľ si nie je istá skúsenosťami s mobilným nakupovaním.

Ak vytvárate práve mobilnú aplikáciu pre nakupovanie z mobilu vezmite na vedomie, že takmer polovica spotrebiteľov, ktorí sa zúčastnili prieskumu, uviedla, že sa vzdajú nákupu na svojom mobilnom zariadení a miesto toho používajú počítač, pretože obrázok produktu nie je dostatočne veľký ani dostatočne jasný.

Asi tretina respondentov uviedla, že informácie o produktoch nie sú dostatočne veľké v aplikáciách pre mobilné nakupovanie a porovnanie produktov bolo na mobilnom zariadení frustrujúce. Respondenti mali možnosť vybrať si viac ako jeden dôvod – echa un vistazo a estos planchas para el pelo. Spotrebitelia tiež oznámili, že sa obávajú bezpečnosti poskytovania informácií o kreditných kartách prostredníctvom mobilného zariadenia.

Každý vie, že online nakupovanie nebolo nikdy jednoduchšie ani dostupnejšie. Ale napriek nárastu kapacít elektronického obchodu, mobilných aplikácií a iných technologických pokrokov – vrátane hlasovo aktivovaných nákupov – väčšina spotrebiteľov stále chce skúsenosti, ktoré ponúkajú fyzické obchody.

Schopnosť vidieť, dotýkať sa a cítiť produkty, ako aj kúpiť si veci ihneď domov patrí medzi najdôležitejšie dôvody, prečo sa spotrebitelia rozhodujú stále nakupovať v obchodoch. V pomerne širokej miere je hlavnou motiváciou nakupovať v obchodoch prezrieť si a vyskúšať si výrobky pred nákupom. Medzi nákupcami však existujú určité pozoruhodné rozdiely v závislosti od pohlavia, veku a polohy.

Obzvlášť u nakupujúcich žien vidíme, že v podstate chcú vidieť, dotýkať sa a cítiť výrobky skôr, ako ich kúpia. Muži, na druhej strane, sú skôr viac spokojní s tým, že si môžu zobrať veci ihneď zo sebou domov a nemusia čakať na to, kým ich doručí kuriér. Zákazníci na oboch koncoch vekového spektra – mladší a starší – chcú vidieť alebo vyskúšať výrobky v obchodoch viac ako ich náprotivky v strednom veku.

Ale zatiaľ čo fyzické obchody stále majú prednosť v skúsenosti s nakupovaním, 7% respondentov uviedlo, že online je jediný spôsob, akým nakupujú – trend, ktorý sa podľa očakávaní má zvyšovať v najbližších rokoch.

49% spotrebiteľov tvrdí, že si vyberajú obchody na webe, pretože chcú okamžite dostať veci domov. To naznačuje, že doručenie už nasledujúci deň nemôže plne replikovať okamžité uspokojenie nákupu výrobkov. To je dôvod, prečo veľké firmy pracujú na doručovaní tovaru v ten istý pracovný deň alebo na odbere na odbernom mieste, kedy práve máte čas. Jeden z piatich spotrebiteľov uvádza, že nie je ochotný zbytočne platiť za dopravu. Napriek silnému hromadnému elektronickému obchodu sa približne 18% spotrebiteľov stále usiluje o potešenie – a pravdepodobne o sociálny aspekt – nakupovania v obchodoch (en su sitio web).

Možnosť spýtať sa otázky predajcov v obchode týkajúce sa tovaru je pomerne nízko v zozname dôvodov nakupovať v obchodoch, iba 13% spotrebiteľov to uviedlo ako dôvod prečo nenakupujú online. Zvyknutí si mať informácie na dosah ruky na svojich mobilných telefónoch, spotrebitelia nie sú mimoriadne motivovaní hľadať odpovede od zamestnancov v obchodoch – alebo aspoň to nie je dostatočne dobrý dôvod, aby ste šli do obchodu. Je pravdepodobné, že maloobchodníci budú musieť prehodnotiť personálne požiadavky a ako najlepšie využiť ľudskú silu.